Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Doorlichting Rijkswaterstaat 2021

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het doorlichtingsrapport van het agentschap Rijkswaterstaat (RWS) uit 2021. De doorlichting richt zich op doelmatigheidsontwikkeling, opzet en werking van de governance, het financieel beheer en de bekostiging. Hij geeft daarbij zijn reactie op het rapport.

Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Doorlichting Rijkswaterstaat 2021 (PDF | 6 pagina's | 442 kB)