Advies RvS Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020. Het gaat om de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden.

Advies RvS Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden (PDF | 10 pagina's | 447 kB)