Beslisnota bij besluit experiment onderwijszorgarrangementen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij besluit experiment onderwijszorgarrangementen (PDF | 14 pagina's | 421 kB)