Antwoorden feitelijke vragen Nationaal Water Programma 2022-202

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer over het Nationaal Water Programma (NWP) 2022-2027. Hij doet dit  mede namens de minister voor Natuur en Stikstof. De vragen gingen onder meer over de Stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water, het Overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee met de Mariene Strategie.

Antwoorden feitelijke vragen Nationaal Water Programma 2022-202 (PDF | 22 pagina's | 446 kB)