Beslisnota_s bij wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota_s bij wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (PDF | 28 pagina's | 282 kB)