Kamerbrief over verschillende onderwerpen Water

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de invulling van een aantal moties en toezeggingen op het gebied van water.

Kamerbrief over verschillende onderwerpen Water (PDF | 13 pagina's | 407 kB)

Daarnaast geeft hij de stand van zaken van de volgende onderwerpen:

  • droogte, ruimtelijke adaptatie en grondwater;
  • waterveiligheid;
  • waterkwaliteit en drinkwater;
  • Noordzee en grote wateren;
  • waterschapsbelasting;
  • voorbereiding besluitvorming Deltawet.