Kamerbrief over deelname gesprek van de inspecteur-generaal aan technische briefing Staat van het Onderwijs 2022

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft toestemming voor deelname van de inspecteur-generaal voor het Onderwijs (IGO) aan een openbare bespreking over de Staat van het Onderwijs 2022. Deze vindt plaats op 15 juni 2022. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.