Beslisnota deel 1 bij Kamerbrief aanbieding ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota deel 1 bij Kamerbrief aanbieding ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag (PDF | 5 pagina's | 4,3 MB)