Beslisnota deel 2 bij bij Kamerbrief aanbieding ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota deel 2 bij bij Kamerbrief aanbieding ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag (PDF | 4 pagina's | 3,1 MB)