Eerste Kamerbrief Voorhang ontwerpregeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom ontheemden

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste en Tweede Kamer de ontwerpregeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden. Daarbij gaat hij in op de voorhangprocedure.