Kamerbrief met reactie op brief initiatiefgroep Tweede Kustlijn

Minister Harbers (IenW) reageert op de brief van de initiatiefgroep Tweede Kustlijn. De brief ging over de samenhang tussen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had om een reactie verzocht op deze brief.

Kamerbrief met reactie op brief initiatiefgroep Tweede Kustlijn (PDF | 2 pagina's | 186 kB)