Antwoorden op Kamervragen over de Conferentie over de Toekomst van Europa

Minister Hoekstra (BZ) geeft,  mede namens de minister-president, antwoord op vragen over de Conferentie over de Toekomst van Europa. Het Tweede Kamerlid  Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld.