Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging bij wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging over het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail. Zij doet dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook stuurt zij een beslisnota.

Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging bij wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail (PDF | 1 pagina | 173 kB)