Kamerbrief over kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de resultaten van het Nibud Studentenonderzoek 2021 naar het financieel gedrag van studenten in het hoger onderwijs (ho) en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarbij gaat hij in op aanbevelingen en vervolgstappen. Ook gaat hij in op het terugdringen van het niet-gebruik van de aanvullende beurs. Tot slot reageert hij op enkele moties en toezeggingen.

Kamerbrief over kabinetsreactie op Nibud Studentenonderzoeken (PDF | 21 pagina's | 445 kB)