Kamerbrief bij afschrift reactie op brief Nationale Ombudsman en Kinderombudsman over jeugdbeschermingsketen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op de brief van de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman van 14 april 2022. De brief ging over de klachtafhandeling binnen de jeugdbeschermingsketen. Hij gaat daarbij kort in op zijn reactie.

Kamerbrief bij afschrift reactie op brief Nationale Ombudsman en Kinderombudsman over jeugdbeschermingsketen (PDF | 1 pagina | 155 kB)