Uitstelbrief reactie initiatiefnota Recht doen waar recht ontbreekt

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stelt de toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op de initiatiefnota 'Recht doen waar recht ontbreekt'. Hij veracht dat hij de reactie begin juli 2022 naar de kamer kan sturen.

Uitstelbrief reactie initiatiefnota Recht doen waar recht ontbreekt (PDF | 1 pagina | 155 kB)