Beantwoording Kamervragen over bersiap

Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de term bersiap. De vragen zijn van Kamerlid Kerseboom (FVD).