Antwoorden vragen BNC-fiche Verordening portaal industriële emissies en BNC-fiche Herziening Richtlijn Industriële Emissies en Richtlijn Storten Afvalstoffen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het BNC-fiche Verordening rapportage van milieugegevens van industriële installaties en vaststelling van Portaal voor industriële emissies. Daarnaast geeft zij antwoorden op vragen over het BNC -fiche Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen. Zij doet dit mede namens de  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld.

Antwoorden vragen BNC-fiche Verordening portaal industriële emissies en BNC-fiche Herziening Richtlijn Industriële Emissies en Richtlijn Storten Afvalstoffen (PDF | 17 pagina's | 557 kB)