Kamerbrief over stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen over cultuur. Het gaat daarbij om steunpakketmiddelen voor culturele instellingen en makers in verband met financiële problemen door corona. Ook gaat zij in op  op de sta nd van zaken rond de verlenging van de culturele basisinfrastructuur.

Kamerbrief over stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur (PDF | 5 pagina's | 329 kB)