Kamerbrief bij toezending rapport vrijwillige ouderbijdrage in het PO en VO

Minister Wiersma ( Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Dataonderzoek vrijwillige ouderbijdrage po en vo'. Het rapport biedt inzicht in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Ook bevat het een verkenning van mogelijke scenario’s voor het stellen van een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage. Hij gaat kort in op het rapport.