Aanbiedingsbrief bij voorbereidende nota’s Regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen massale toestroom ontheemden

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de voorbereidende nota’s bij de Regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden.

Aanbiedingsbrief bij voorbereidende nota’s Regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen massale toestroom ontheemden (PDF | 1 pagina | 181 kB)