Antwoorden op Kamervragen over rol minister-president in stikstofdebat

Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de onzichtbaarheid van de premier in het maatschappelijke debat over de dringende noodzaak om de natuur te herstellen en de stikstofmaatregelen die daarvoor nodig zijn. Het Tweede Kamerlid Ouwehand (PvdD) heeft deze vragen gesteld.