Antwoorden op Kamervragen over langetermijnvisie coronasteun

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de langetermijnvisie op coronasteun. De Eerste Kamerfracties van CDA, SGP, PvdD en PvdA hebben deze vragen gesteld.