Antwoorden op Kamervragen over opvolging advies van de commissie-Hordijk over AERIUS

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de opvolging van het advies van de commissie-Hordijk over AERIUS. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) heeft de vragen gesteld.

AERIUS is het instrument waarmee neerslag (depositie) van stikstof op Natura 2000-gebieden binnen Nederland wordt berekend, gemonitord en geregistreerd.