Antwoorden vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over haar Kamerbrief van 19 april 2022. De brief ging over de voorhang van het ontwerpbesluit voor het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

Antwoorden vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit (PDF | 27 pagina's | 404 kB)