Kamerbrief over stand van zaken persoonlijke gezondheidsomgevingen

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over stand van zaken over de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Hij stuurt de verkenning mee van Zorginstituut Nederland over de mogelijkheden van financiering van PGO’s binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Kamerbrief over stand van zaken persoonlijke gezondheidsomgevingen (PDF | 7 pagina's | 403 kB)