Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Eerste Kamer over de kritieke tijdlijn inzake inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet (PDF | 5 pagina's | 300 kB)