Antwoord op Kamervraag over 1e suppletoire begroting Algemene Zaken

Minister-president Rutte geeft antwoord op een vraag naar aanleiding van de 1e suppletoire begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vraag gesteld. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Antwoord op Kamervraag over 1e suppletoire begroting Algemene Zaken (PDF | 2 pagina's | 95 kB)