Antwoorden op Kamervragen BNC-fiches AML-pakket

Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en de BNC-fiches over dit pakket. De vragen zijn gesteld door de fracties van de VVD, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de PvdD in de Eerste Kamer.

Antwoorden op Kamervragen BNC-fiches AML-pakket (PDF | 31 pagina's | 2,2 MB)

AML = anti-money laundering

BNC = Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen