Antwoorden Kamervragen over brief van de Provincie Noord-Holland over geluidsregels van luchtvaart

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over een brief van de Provincie Noord-Holland over geluidsregels van luchtvaart. Zij doet dit mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De brief verzocht om een gesprek op korte termijn met de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol). Het Tweede Kamerlid  Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.