Kamerbrief over ligplaatsenbeleid

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de ligplaatsenproblematiek. Daarbij gaat hij in op de uitkomsten van 2 pilots waarbij binnenvaartschepen langer mochten liggen dan de toegestane maximum ligtijd van 3x24 uur.