Antwoorden vragen over monitor mentale gezondheid en middelengebruik in het ho

Minister Dijkgraaf (OCW) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geven antwoorden op vragen over de Monitor mentale gezondheid en middelengebruik in het hoger onderwijs (ho). De vaste  Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.