Beslisnota bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel aanpassing vergunningsstelsel aardwarmte

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel aanpassing vergunningsstelsel aardwarmte (PDF | 2 pagina's | 102 kB)