Kamerbrief over vervolg aanpak ventilatie op scholen

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van ventilatie op scholen. Daarbij gaat hij in op de uitvoering en tussenresultaten van de afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), PO-Raad (primair onderwijs) en VO-raad (voortgezet onderwijs). Ook informeert hij de Kamer over het beschikbaar stellen van €140 miljoen voor de uitwerking van de Maatwerkwerkregeling Ventilatie op Scholen. Tot slot besteedt hij aandacht aan de integrale aanpak van verouderde schoolgebouwen.

Kamerbrief over vervolg aanpak ventilatie op scholen (PDF | 14 pagina's | 439 kB)