Kamerbrief reactie op advies over programma Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 23-27

Minister Staghouwer (LNV) deelt zijn reactie op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 23-27 met de Tweede Kamer.