Kamerbrief over onafhankelijke gespreksleider voor gesprekken tussen kabinet, medeoverheden en de agrarische sector

Minister Staghouwer (LNV) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) iinformeren de Tweede Kamer dat zij Johan Remkes bereid hebben gevonden om als onafhankelijk gesprekleider op te treden voor de gesprekken tussen het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties.