Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen.

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF | 1 pagina | 72 kB)