Beslisnota flexmaatregelen coalitieakkoord

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota flexmaatregelen coalitieakkoord (PDF | 8 pagina's | 1,4 MB)