Beslisnota startinzet ZZP

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota startinzet ZZP (PDF | 27 pagina's | 5,6 MB)