Beslisnota voortgang ZZP richting hoofdlijnenbrief

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota voortgang ZZP richting hoofdlijnenbrief (PDF | 7 pagina's | 1,9 MB)