Bijlage Onderbouwing en Evaluatie (CW 3.1)

De bijlage geeft een onderbouwing bij het Programma School en Omgeving. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Het gaat daarbij om het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (funderend onderwijs).

Bijlage Onderbouwing en Evaluatie (CW 3.1) (PDF | 3 pagina's | 245 kB)