Kamerbrief over rapport rol en positie OM in het Europese strafrecht

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het rapport 'De rol en positievan het openbaar ministerie als justitiële autoriteit in Europees strafrecht. Een verkennende studie naar een toekomstbestendige vormgeving van de rol en depositie van het openbaar ministerie in de EU-brede justitiële samenwerking in strafzaken'.