Aanbieding ontwerpbesluit over inperking reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen. 

Aanbieding ontwerpbesluit over inperking reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen (PDF | 1 pagina | 154 kB)