Advies Raad van State wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

De Raad van State reageert op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/78 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de covid-19 crisis (PbEU 2021, L 68) (Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen).

Advies Raad van State wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (PDF | 3 pagina' s| 901 kB)