Uitstelbrief reactie op motie bescherming cruciale infrastructuur Noordzee

Minister Ollongren (Defensie) meldt dat het niet is gelukt voor het zomerreces op de motie-Boswijk te reageren. Deze motie gaat over de ontwikkeling van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee.

Uitstelbrief reactie op motie bescherming cruciale infrastructuur Noordzee (PDF | 1 pagina | 80 kB)