Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat de Nederlandse Staat onaanvaardbaar heeft gehandeld door zich te beroepen op de verjaringstermijn

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht dat de Nederlandse Staat onaanvaardbaar heeft gehandeld door zich te beroepen op de verjaringstermijn in een zaak over interlandelijke adoptie. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.