Kamerbrief met Geannoteerde agenda RAZ cohesiebeleid EU 2 september 2022

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met de Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken (RAZ) van de Europese Unie (EU) op 2 september 2022. Onderwerp van deze RAZ is het EU-cohesiebeleid (samenhang binnen de EU). Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief met Geannoteerde agenda RAZ cohesiebeleid EU 2 september 2022 (PDF | 3 pagina's | 176 kB)