Beantwoording vragen Informele RAZ-cohesiebeleid

Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg Informele Raad Algemene Zaken cohesiebeleid dd. 02 september 2022. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties CDA, D66 en VVD van de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen Informele RAZ-cohesiebeleid (PDF | 12 pagina's | 599 kB)