Kamerbrief met reactie op voortgang voorstel voor de Wet taal en toegankelijkheid

Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het verzoek van de Vaste Eerste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar aanleiding van de Kamerbrief van 13 juni 2022. De brief ging over internationalisering in het hoger onderwijs. De PvdA-fractie had verzocht om  docenten en andere direct betrokkenen mee te laten praten bij de internationalisering in het hoger onderwijs.

Kamerbrief met reactie op voortgang voorstel voor de Wet taal en toegankelijkheid (PDF | 2 pagina's | 224 kB)