Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)